Yhteystiedot

Huittisten Kotilääkäri Oy

Y-tun­nus: 2944642-8

Aukioloajat

Vas­taa­no­tot tiis­tai­sin klo 16-20,
mui­na aikoi­na sopi­muk­sen mukaan.

Puhe­lin­ajan­va­raus ma-pe klo 08-19. Vii­kon­lop­pui­sin sul­jet­tu.

Käyntiosoite

Ris­to Rytin katu 31 A 18  (2.krs)
32700 Huit­ti­nen

Fak­si 02 527 8500

Tee säh­köi­nen yhtey­den­ot­to­pyyn­tö täs­tä

Atte Hölttä

040 174 4702
atte.holtta@huittistenkotilaakari.fi

Juha Jaatinen

040 174 6655
juha.jaatinen@huittistenkotilaakari.fi

Mervi Hölttä

040 174 4995
mervi.holtta@huittistenkotilaakari.fi

Terhi Nieminen

040 174 4641
terhi.nieminen@huittistenkotilaakari.fi

Potilasasiamies

potilasasiamies@huittistenkotilaakari.fi

Anne Kuronen

040 174 4667
potilasasiamies@huittistenkotilaakari.fi

Huit­tis­ten koti­lää­kä­ri Oy
POTI­LAS­ASIA­MIES
PL 82
32701 Huit­ti­nen