Hinnasto

Hinnasto

Hin­nat mää­räy­ty­vät käy­te­tyn ajan ja tar­vik­kei­den mukaan. Alla suun­taa anta­via hin­to­ja.

Vastaanotto enintään 20 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 eur

Vastaanotto enintään 30 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77 eur

Vastaanotto enintään 45 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 eur

Vastaanotto enintään 60 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110 eur

Luomen poisto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  n. 200 eur

Lääkärin kotikäynti / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . n. 200-230 eur
Reseptin uusinta ilman vastaanottoa / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 eur

 

Ajokorttitodistus .  .  .  .  .  .  .  50 eur
Ajokorttitodistus laaja .  .  .  .  .  .  .  .  70 eur

Sairaanhoitajan vastaanotto 30min / .  .  .  .  .  .  .  .  35 eur

Esi­mer­kik­si roko­tus, kor­va­huuh­te­lu tai ompe­lei­den pois­to.

Vastaanotto enintään 20 min / 70 eur
Vastaanotto enintään 30 min / 77 eur
Vastaanotto enintään 45 min / 93 eur
Vastaanotto enintään 60 min / 110 eur
Luomen poisto / n. 200 eur
Lääkärin kotikäynti / n. 200-230 eur
Reseptin uusinta ilman vastaanottoa / 27 eur

Ajokorttitodistus / 50 eur
Ajokorttitodistus (laaja) / 70 eur

Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to 30 min / 35 eur

Esimerkiksi rokotus, korvahuuhtelu tai ompeleiden poisto.

 

Pal­ve­lu­mak­su 10 eur lisä­tään kaik­kiin hin­toi­hin. 
Las­ku­tus­li­sä 10 eur.
Käy­tös­säm­me on KELA:n suo­ra­kor­vaus.
Mak­saa voit kätei­sel­lä, kor­til­la tai las­kul­la. 

Varaa aikasi internetistä

tai soittamalla

020 741 6272

Puhe­lun hin­ta 0,084 e/puh + 0,167 e/min

Olem­me avoin­na sopi­muk­sen mukaan. Vas­taan­ot­to pai­not­tuu iltoi­hin klo 16-20 välil­le.
Puhe­lin­ajan­va­raus ma-pe klo 08-19 sekä vii­kon­lop­pui­sin klo 09-18.