Hinnasto

Hinnasto

Hin­nat mää­räy­ty­vät käy­te­tyn ajan ja tar­vik­kei­den mukaan. Alla suun­taa anta­via hintoja.

Vastaanotto enintään 20 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 eur

Vastaanotto enintään 30 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 eur

Vastaanotto enintään 45 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 eur

Vastaanotto enintään 60 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 eur

Luomen poisto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  n. 270 eur

Lääkärin kotikäynti / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . n. 250 eur
Reseptin uusinta ilman vastaanottoa, etäkonsultaatio .  .  .  .  .  . 30 eur

 

Ajokorttitodistus .  .  .  .  .  .  .  65 eur
Ajokorttitodistus laaja .  .  .  .  .  .  .  .  85 eur

Sairaanhoitajan vastaanotto 20min / .  .  .  .  .  .  .  .  35 eur

Esi­mer­kik­si roko­tus, kor­va­huuh­te­lu tai ompe­lei­den poisto.

Vastaanotto enintään 20 min / 80 eur
Vastaanotto enintään 30 min / 90 eur
Vastaanotto enintään 45 min / 100 eur
Vastaanotto enintään 60 min / 120 eur
Luomen poisto / n. 270 eur
Lääkärin kotikäynti / n. 250 eur
Reseptin uusinta ilman vastaanottoa, etäkonsultaatio / 30 eur

Ajokorttitodistus / 65 eur
Ajokorttitodistus (laaja) / 85 eur

Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to 20 min / 35 eur
Esi­mer­kik­si roko­tus, kor­va­huuh­te­lu tai ompe­lei­den pois­to.
Mah­dol­li­set väli­neet, kuten roko­te tai haa­va­tuot­teet las­ku­te­taan erikseen.

Pal­ve­lu­mak­su 10 eur lisä­tään kaik­kiin hin­toi­hin* 
Las­ku­tus­li­sä 15 eur.
Käy­tös­säm­me on KELA:n suo­ra­kor­vaus.
Mak­saa voit kätei­sel­lä, kor­til­la tai laskulla.

*Ajo­kort­ti­tar­kas­tuk­sis­ta ei peri­tä toimistomaksua