Hinnasto

Hinnasto

Hin­nat mää­räy­ty­vät käy­te­tyn ajan ja tar­vik­kei­den mukaan. Alla suun­taa anta­via hin­to­ja.

Vastaanotto enintään 20 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75 eur

Vastaanotto enintään 30 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 eur

Vastaanotto enintään 45 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 eur

Vastaanotto enintään 60 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 eur

Luomen poisto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  n. 270 eur

Lääkärin kotikäynti / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . n. 250 eur
Reseptin uusinta ilman vastaanottoa, etäkonsultaatio .  .  .  .  .  . 30 eur

 

Ajokorttitodistus .  .  .  .  .  .  .  55 eur
Ajokorttitodistus laaja .  .  .  .  .  .  .  .  75 eur

Sairaanhoitajan vastaanotto 30min / .  .  .  .  .  .  .  .  35 eur

Esi­mer­kik­si roko­tus, kor­va­huuh­te­lu tai ompe­lei­den pois­to.

Vastaanotto enintään 20 min / 75 eur
Vastaanotto enintään 30 min / 85 eur
Vastaanotto enintään 45 min / 100 eur
Vastaanotto enintään 60 min / 120 eur
Luomen poisto / n. 270 eur
Lääkärin kotikäynti / n. 250 eur
Reseptin uusinta ilman vastaanottoa, etäkonsultaatio / 30 eur

Ajokorttitodistus / 55 eur
Ajokorttitodistus (laaja) / 75 eur

Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to 30 min / 35 eur
Esi­mer­kik­si roko­tus, kor­va­huuh­te­lu tai ompe­lei­den pois­to.
Mah­dol­li­set väli­neet, kuten roko­te tai haa­va­tuot­teet las­ku­te­taan erik­seen.

Pal­ve­lu­mak­su 10 eur lisä­tään kaik­kiin hin­toi­hin* 
Las­ku­tus­li­sä 15 eur.
Käy­tös­säm­me on KELA:n suo­ra­kor­vaus.
Mak­saa voit kätei­sel­lä, kor­til­la tai las­kul­la.

*Ajo­kort­ti­tar­kas­tuk­sis­ta ei peri­tä toi­mis­to­mak­sua 

Varaa aikasi internetistä

tai soittamalla

020 741 6272

Puhe­lun hin­ta 0,084 e/puh + 0,167 e/min

Vas­taa­no­tot sopi­muk­sen mukaan. Vas­taan­ot­to pai­not­tuu pää­asias­sa iltoi­hin klo 16-20 välil­le.
Puhe­lin­ajan­va­raus avoin­na ma klo 10-19, ti-pe klo 17-19.