Hinnasto

Hinnasto

Hin­nat mää­räy­ty­vät käy­te­tyn ajan ja tar­vik­kei­den mukaan. Alla suun­taa anta­via hin­to­ja.

Vastaanotto enintään 20 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67 eur

Vastaanotto enintään 30 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74 eur

Vastaanotto enintään 45 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 eur

Vastaanotto enintään 60 min / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 eur

Luomen poisto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180–200 eur

Lääkärin kotikäynti / .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170–200 eur

 

Sairaanhoitajan vastaanotto 30min / .  .  .  .  .  .  .  .  35 eur

Esi­mer­kik­si roko­tus, kor­va­huuh­te­lu tai ompe­lei­den pois­to.

Vastaanotto enintään 20 min / 67 eur
Vastaanotto enintään 30 min / 74 eur
Vastaanotto enintään 45 min / 90 eur
Vastaanotto enintään 60 min / 107 eur
Luomen poisto / n. 180-200 eur
Lääkärin kotikäynti / 170–200 eur

 

Ajokorttitodistus / 50 eur

Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to 30 min / 35 eur

Esimerkiksi rokotus, korvahuuhtelu tai ompeleiden poisto.

 

Pal­ve­lu­mak­su 7 eur lisä­tään kaik­kiin hin­toi­hin. 
Mak­saa voit kätei­sel­lä, kor­til­la tai las­kul­la. Las­ku­tus­li­sä on 10 eur.

Varaa aikasi internetistä

tai soittamalla

020 741 6272

Olem­me avoin­na sopi­muk­sen mukaan.
Puhe­lin­ajan­va­raus ma-pe klo 08-19 sekä vii­kon­lop­pui­sin klo 09-18.